En ostörd vy med utsikt över trädtoppar och omgivande takåsar ligger högt upp på bostadsköparens önskelista. I montern utsikt samlas bostadsprojekt bestående av byggnader med 12 våningsplan eller fler. Titta närmare på dessa om du vill öka möjligheten att hitta en bostad utan insyn eller med vidsträckt utsikt

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube