Småhus innefattar bostadstypen radhus, parhus, kedjehus och friliggande hus med upplåtelseformen bostadsrätt eller äganderätt. Bostadsprojekten uppförs vanligtvis i så kallade grupphusområden, vilket avser sex småhus eller fler med likartad utformning

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube