Bostadskoncept med olika typer av funktion och tjänster utformade för seniorer. Upplåtelseformen är vanligtvis bostadsrätt och målgruppen den som är 55 år fyllda eller äldre. Typen av funktion och tjänster varierar men mervärden som odlingsytor och gemensamhetslokaler är vanligt förekommande

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube